ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาเพิ่มโอกาส SME ไทยสู่ตลาดฮาลาลโลก
Required Field
หมายเหตุ :
- ขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคุณอัปสร 090-907-5585,0909075581